CHAINWAY Mexico

Mexické ministerstvo Sociálního rozvoje má za úkol nabízet sociální pomoc obyvatelům v nouzi, chce tak dosáhnout celkové prosperity a zvýšení životní úrovně v zemi. Díky velkému počtu obyvatel je však manuální ověřování při poskytování pomoci neefektivní a zvyšuje celkové náklady nad hranici přiděleného rozpočtu. Bylo tak potřeba vymyslet jakým způsobem celou operaci zefektivnit. Jako nejvhodnější se ukázalo nasazení terminálů Chainway C4000 s modulem pro rozpoznávání otisků prstů, díky tomu je možné automaticky ověřovat identitu a Ministerstvo tak mohlo celý proces sociální podpory zoptimalizovat.

Výzva


 • Tradiční metoda manuálního zaznamenávání při sběru informací měla za následek přetížení systému a byla neefektivní.
 • Nebylo možné shromažďovat obrázkové informace, informace tak byly nekompletní.
 • Vysoký počet obyvatel způsoboval komplikovanou správu a náklady na správu nešlo řádně kontrolovat.

 


ŘešeníChainway pomohl Mexickému ministerstvu sociálního rozvoje a přišel s řešením s terminály C4000 osazenými modulem podporujícím technologii čtení otisků prstů. Nejen že tím vyřešili problémy s ověřováním identity obyvatel a sběrem potřebných dat, ale zároveň vylepšili mobilitu terénních pracovníků a přinesli tolik žádanou úlevu státnímu rozpočtu.

 

Detaily nasazení


 

Správa elektronických informací

S Mobilními terminály mohou být veškeré operace dokončeny rychle a s kompletními informacemi (portrét, otisk prstu, fotografie domácnosti nebo adresa). Díky uceleným informacím je tak celková správa systému sociální podpory mnohem jednodušší a přesnější.

Správa informací v reálném čase

Díky možnosti připojení k 3G síti je možné veškerá data přenášet v reálném čase na pozadí na mateřské servery. Díky tomu jsou veškeré informace v databázi vždy maximálně aktuální.

Inteligentní identifikace

Modul pro čtení otisků prstů umožňuje automatickou identifikaci obyvatel a celý proces je tak rychlejší, přesnější a umožňuje spravedlivější dělení finančních prostředků.

Automatické určování příslušného zařazení

Terminál je osazen i GPS modulem pro určování přesné polohy. S informací o poloze dále pracuje s tím, že je možné na základě pozice automaticky určit, pod který místní úřad aktuální případ spadá.

 

Efekt


 • Nasazení technologie s rozpoznáváním otisků prstů vyřešilo problém s manuálním ověřováním osobní identity. Celý proces se zrychlil a zpřesnil a prakticky eliminoval podvody se sociálními příspěvky.
 • Sběr dat žadatelů začal být díky mobilním terminálům mnohem komplexnější a pohodlnější.
 • Bezdrátový přenos dat v reálném čase umožnuje udržovat databázi aktuální a je možné s ní díky tomu pracovat mnohem detailněji.
 • Mobilní terminály jsou kompaktní a lehká zařízení. Tuto vlastnost nejvíce oceňují pracovníci, kteří se pohybují v horských oblastech.
 • Mobilní terminály výrazně vylepšily systém podpory. Celý systém se tak zoptimalizoval a umožnil zvýšit efektivitu při správě a snížit celkové náklady.

   

  Konfigurace PDA
  CHAINWAY C4000
  Funkce: čtečka otisků prstů, GPS, 3G, Kamera

   

We care about your privacy

This online store stores cookies that help it to work properly. By using our services, you agree to their use.

Allow everythingDetailed settings