CHAINWAY - značení zvířat

Zvířecí farmy v Thaisku chovají v současné době velké množství zvířat. Naprosto zásadní je tedy mít velký přehled o celkovém stavu chovaných kusů. To znamená, že chovatelé musí mít co možná nejpřesnější informace o zdravotním stavu zvířat na základě kterých pak mohou plánovat potřebná vyšetření a rozbory. S pomocí Chainway tak bylo možné vyvinout inteligentní RFID systém díky kterému jsou potřebné informace komplexnější, přesnější a přispívají tak k lepší správě chovů.

 

Výzva


  • Manuální zaznamenávání informaci o krmení zvířat bylo málo efektivní s velkou chybovostí.
  • Papírové záznamy jsou složité pro skladování. Navíc následné vyhledávání v papírových záznamech je zdlouhavé a často i neúspěšné.
  • Sdílení manuálně nasbíraných dat je extrémně nepohodlné a složité.
  • Identifikace jednotlivých zvířat pouze pohledem bylo časově velmi náročně a nepřesné. Např. u lišek je prakticky nemožné bez elektronické značky určit, která je očkovaná a která ještě ne.

 

Řešení


 

Každé zvíře je označeno unikátní RFID značkou ve které jsou uložené potřebné informace. Jedná se o podobnou identifikaci jako u lidských ID karet, pasů nebo řidičských průkazů. V momentě, kdy je potřeba data ve značce přečíst, stačí pouze použít zabudovanou čtečku v datovém terminálu a okamžiku jsou veškerá potřebná data načtená a k dispozici. Tyto klíčové informace o zvířeti mohou být snadno uloženy a přeneseny do databáze pomocí 3G sítě. Důležité informace o konkrétním zvířeti jako jsou stáří, chovatel, zdravotní stav atd. jsou tak uložena přímo ve značce.  

Efekt


  • Sběr informací o zvířatech je efektivnější a došlo k razantnímu zredukování počtu chyb
  • Díky rozsáhlým možnostem datových úložišť mohlo dojít k navýšení množství ukládaných informací. Správci tak mají k dispozici kompletní historická data.
  • Chovatelé mohou snadno číst elektronické značky a získat tak okamžitě informace o zvířeti jako DNA, krevní skupinu, původ a další informace které jsou nezbytné pro celkový monitoring zvířat.


Konfigurace PDA
C4000
Funkce: 1D skenner, LF RFID, 3G

 

 

We care about your privacy

This online store stores cookies that help it to work properly. By using our services, you agree to their use.

Allow everythingDetailed settings